fbpx
+48 58 352 09 73
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 YouTube  
kategorie produktów

6 powodów złego sprzątania w budynkach użyteczności publicznej

Codziennie użytkujemy różne budynki i pomieszczenia dostępne publicznie. Chodzimy do szkół i przedszkoli, odwiedzamy urzędy i instytucje, przebywamy w sklepach i galeriach handlowych, pracujemy w biurach. We wszystkich tych budynkach wiele osób codziennie wykonuje ciężką fizyczną pracę, aby usunąć pojawiające się zabrudzenia i tym samym stworzyć estetyczne i higieniczne otoczenie. Z reguły jest to personel własny firm i instytucji administrujący tymi obiektami, a czasami wynajęte firmy sprzątające. My, jako użytkownicy budynków komercyjnych oraz użytku publicznego oczekujemy od tych osób, aby pomieszczenia, którymi się zajmują były bezpieczne pod względem higieny oraz estetyczne, ponieważ wpływa to nasze dobre samopoczucie oraz zwiększa komfort użytkowania tych pomieszczeń. Badania jednak wskazują, że bardzo często nasze oczekiwania rozmijają się z rzeczywistym stanem rzeczy, a my jako użytkownicy jesteśmy mocno rozczarowani.

Czym skutkuje złe sprzątanie w praktyce?

Przeczytaj artykuł Zniszczenia powierzchni i materiałów w trakcie sprzątania

Dlaczego tak się dzieje? Gdzie leżą przyczyny takiego stanu rzeczy i jak sobie z nimi poradzić? Oto sześć głównych powodów:

 1. Niskie wynagrodzenia osób sprzątających
 2. Niski budżet na sprzątanie
 3. Brak wiedzy na temat profesjonalnego sprzątania
 4. Nieznajomość oczekiwań użytkowników 
 5. Brak lub nieprzestrzeganie standardów czystości
 6. <Niewłaściwa organizacja pracy

sprzątanie w obiektach użyteczności publicznej

Niskie wynagrodzenia osób sprzątających

Dlaczego tak mało płacimy osobom sprzątającym,

skoro chcemy przebywać w czystych i higienicznych pomieszczeniach?

Niskie wynagrodzenia osób sprzątających mogą prowadzić do zaniedbań podczas wykonywania obowiązków sprzątania z kilku powodów:

Wysokie obciążenie pracy: osoby sprzątające z niskimi zarobkami mogą być zmuszone do pracy na kilku etatach lub wykonywania dodatkowych obowiązków, aby zarobić na życie. To może prowadzić do przeciążenia i braku wystarczającej uwagi poświęconej każdemu z zadań.

Brak możliwości rozwoju: niskie wynagrodzenia mogą sprawić, że pracownicy nie widzą perspektyw na awans lub rozwój zawodowy, co sprawia, że mogą być mniej zainteresowani doskonaleniem umiejętności czy szkoleniem się w celu poprawy wykonywanej pracy.

Słabsze warunki pracy: niskie zarobki często wiążą się ze słabszymi warunkami pracy, takimi jak brak odpowiedniego sprzętu czy niewystarczające środki czystości. To może wpłynąć na jakość pracy i prowadzić do zaniedbań.

Fluktuacja kadry: niska płaca może sprawić, że osoby sprzątające będą częściej zmieniać miejsce pracy, szukając lepszych warunków i wyższych zarobków. W rezultacie, firmy sprzątające mają trudności z utrzymaniem stałej, doświadczonej kadry, co może prowadzić do niestaranności w wykonywaniu obowiązków.

Brak zaangażowania: niskie wynagrodzenia mogą prowadzić do tego, że pracownicy traktują swoją pracę jako dorywczą i tymczasową. W takiej sytuacji mogą nie być zainteresowani w pełni angażować się w swoje obowiązki, co prowadzi do zaniedbań.

Niskie morale: pracownicy, którzy uważają, że ich praca nie jest właściwie wynagradzana, mogą mieć niski morale, co wpływa na ich postawę wobec wykonywanych obowiązków. To może prowadzić do zaniedbań i braku odpowiedniego starania w wykonywaniu zadań.

Niski budżet na sprzątanie

Ograniczony budżet na sprzątanie to jeden z najczęstszych problemów, z którym muszą się zmierzyć właściciele, administratorzy czy też kierownicy obiektów podczas planowania wydatków na utrzymanie obiektu. Od wielu lat tkwimy w błędnym przekonaniu, że na sprzątaniu można oszczędzać. Niestety praktyka pokazuje, że tak nie jest. Redukcja wydatków na sprzątanie skutkuje tym, że personel sprzątający otrzymuje za niskie wynagrodzenia i w związku  z tym nie ma motywacji do wykonywania rzetelnie swojej pracy.

Kolejną konsekwencją obniżenia budżetu na sprzątanie jest zakup mniejszej ilości środków czyszczących oraz sprzętu do sprzątania. Nierzadko kupowany jest sprzęt oraz środki czyszczące o gorszej jakości, wydajności lub skuteczności.

Dodatkowo ograniczenia budżetu na sprzątanie mogą skutkować brakiem odpowiednich szkoleń pracowników w zakresie profesjonalnych technik czyszczenia i mycia powierzchni, co z kolei prowadzi do może prowadzić do niskiej jakości usług i braku rozwijania umiejętności personelu sprzątającego.

Jeśli chcemy mieć czysto, estetycznie i higienicznie w szpitalach, szkołach, urzędach, biurach to musimy wydać na to określone pieniądze. Wydatki na profesjonalne sprzątanie to przede wszystkim inwestycja w pracowników, sprzęt do sprzątania (np. maszyny do mycia podłogi), profesjonalne środki do czyszczenia oraz szkolenia. 

Brak wiedzy z zakresu profesjonalnego sprzątania

Sprzątać każdy może? Otóż okazuje się, że nie. Sprzątanie profesjonalne wymaga przede wszystkim wiedzy oraz odpowiednich umiejętności. Wiedzę tę można nabyć w drodze szkoleń organizowanych przez odpowiednie instytucje szkoleniowe oraz producentów sprzętu do profesjonalnego sprzątania oraz środków czyszczących. 

Wśród najczęstszych błędów popełnianych przez pracowników sprzątających należy wymienić:

 • niewłaściwe użycie środków czystości 
 • niewłaściwa eksploatacja i konserwacja sprzętu
 • brak umiejętności organizacji pracy
 • brak wiedzy na temat specyfiki powierzchni
 • brak wiedzy na temat rodzajów i pochodzenia zabrudzeń
 • stosowanie domowych środków czyszczących
 • nawyki sprzątania domowego
 • uleganie wpływowi reklam domowych środków czyszczących

Profesjonalne szkolenia uczą pracowników:

 • odpowiednich technik i metod sprzątania, które pozwala na efektywne i szybkie usuwanie brudu, plam i innych zabrudzeń 
 • jak prawidłowo stosować różne środki czystości i detergenty, aby uzyskać optymalne rezultaty
 • niewystarczająca wiedza na temat higieny
 • naukę o konserwacji i pielęgnacji sprzętu używanego podczas sprzątania
 • o zasadach higieny i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami
 • jak efektywnie zarządzać swoim czasem i planować swoje obowiązki
 • jak prawidłowo czyścić różnorodne materiały, takie jak drewno, szkło czy metal. 

Podsumowując: właściwie wyszkolony i wyposażony personel sprzątający jest kluczowy dla utrzymania odpowiedniego poziomu czystości w budynkach publicznych.

Brak lub nieprzestrzeganie standardów czystości

Standard czystości jest to zestaw kryteriów i wymagań dotyczących higieny i czystości, które muszą być spełnione w określonych miejscach lub środowiskach, takich jak placówki medyczne, przemysłowe, gastronomiczne czy hotelowe. W zależności od sektora oraz lokalnych przepisów, standardy te mogą być różne. Właściwe utrzymanie standardów czystości ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu osób korzystających z danego miejsca.

Standardy czystości są często wyznaczane przez organizacje branżowe, certyfikujące lub rządowe. W niektórych przypadkach, standardy te mogą być ogólnodostępne, natomiast w innych mogą być ściśle kontrolowane przez odpowiednie organy nadzorcze.

Należy zdać sobie sprawę z faktu, że niedofinansowanie tego obszaru administracji budynkiem prowadzi do poważnych zaniedbań, które skutkują obniżeniem standardów czystości, wzrostem zagrożeń epidemiologicznych oraz rosnącym ryzyka uszkodzenia materiałów, z których wykonano dany obiekt.

Nieprzestrzeganie standardów czystości określonych przez administratora lub firmę może prowadzić do obniżenia jakości personelu sprzątającego oraz niezadowolenia użytkowników budynków.

Nieznajomość oczekiwań użytkowników 

Oczekiwania użytkowników budynków publicznych odnośnie czystości pomieszczeń są różnorodne, ale można wyróżnić kilka kluczowych aspektów, na które zwracają uwagę:

Podłogi: Użytkownicy oczekują, że podłogi będą czyste, suche i wolne od śmieci, plam czy zabrudzeń. To może obejmować regularne zamiatanie, mycie lub odkurzanie.

Toalety: Toalety powinny być czyste, dobrze zaopatrzone w papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk, oraz regularnie dezynfekowane. Użytkownicy oczekują, że kosze na śmieci będą opróżniane, a podłogi oraz powierzchnie będą suche i czyste.

Powierzchnie: Użytkownicy oczekują, że powierzchnie, takie jak biurka, blaty, stoły, krzesła, klamki drzwi, przyciski windy czy poręcze, będą czyste i wolne od kurz, plam lub innych zabrudzeń. Dotyczy to również urządzeń, takich jak telewizory, komputery czy telefony.

Oświetlenie i okna: Oczekuje się, że okna będą czyste, a oświetlenie będzie sprawne i nie będzie źródłem zanieczyszczeń.

Higiena powietrza: W pomieszczeniach publicznych ważna jest jakość powietrza, która może wpłynąć na komfort i zdrowie użytkowników. Oczekuje się, że systemy wentylacji będą utrzymane w czystości, a pomieszczenia będą regularnie wietrzone.

Odpady: Kosze na śmieci powinny być regularnie opróżniane i utrzymywane w czystości, a odpady segregowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacja i komunikacja: Użytkownicy oczekują jasnych informacji dotyczących standardów czystości oraz zasad zachowania w budynkach publicznych. Może to obejmować oznakowanie, plakaty czy instrukcje.

Reakcja na sytuacje nietypowe: Użytkownicy oczekują, że w przypadku sytuacji nietypowych, takich jak wycieki, rozlanie płynów czy awarie sanitariatów, odpowiednie służby zareagują szybko i skutecznie.

Estetyka i atmosfera: Oczekuje się, że pomieszczenia publiczne będą estetycznie przyjemne i zachęcające do korzystania, co przyczynia się do pozytywnego odbioru standardów czystości.

Niewłaściwa organizacja pracy

Niewłaściwa organizacja pracy podczas sprzątania może wpłynąć na pogorszenie jakości sprzątania z kilku powodów:

 1. Nieefektywne zarządzanie czasem: Słaba organizacja pracy może prowadzić do niewłaściwego wykorzystania czasu, co skutkuje tym, że niektóre zadania są wykonywane zbyt długo, a inne pozostają zaniedbane lub nieukończone.
 2. Brak priorytetów: Bez odpowiedniej organizacji pracy pracownicy mogą nie wiedzieć, które zadania są najważniejsze, co może prowadzić do pomijania istotnych czynności, takich jak dezynfekcja czy dogłębne czyszczenie.
 3. Zmęczenie i przeciążenie: Niewłaściwa organizacja pracy może zmuszać pracowników do ciągłego przeskakiwania między różnymi zadaniami, co prowadzi do zmęczenia i obniżenia efektywności pracy.
 4. Brak kontroli jakości: Bez właściwej organizacji pracy trudniej jest monitorować jakość wykonywanych czynności. To może prowadzić do przegapienia niedociągnięć i braku poprawy jakości sprzątania.
 5. Powtarzanie czynności: Słaba organizacja może skutkować wykonywaniem tych samych zadań wielokrotnie, ponieważ pracownicy mogą zapomnieć, co już zostało zrobione, co ostatecznie prowadzi do marnowania czasu i zasobów.
 6. Stres i frustracja: Niewłaściwa organizacja pracy może prowadzić do stresu i frustracji wśród pracowników, co z kolei wpływa na jakość wykonywanych zadań. Pracownicy będą mniej skoncentrowani i gorzej wykonywać swoje obowiązki.
 7. Brak systematyczności: Dobrze zorganizowane środowisko pracy pozwala na systematyczne i przemyślane wykonanie zadań. W przypadku słabej organizacji pracy, pracownicy mogą podejmować chaotyczne i nieuporządkowane działania, co wpływa na jakość sprzątania.
 8. Niewłaściwe wykorzystanie sprzętu i środków czystości: Bez odpowiedniej organizacji pracy, pracownicy mogą mieć trudności z odpowiednim korzystaniem ze sprzętu i środków czystości, co może prowadzić do niewłaściwego czyszczenia lub uszkodzenia powierzchni.

Właściwa organizacja pracy podczas sprzątania jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości usług. Dobre planowanie, ustanowienie priorytetów i efektywne zarządzanie czasem pomogą pracownikom sprzątającym skupić się na swoich zadaniach i wykonywać je w sposób staranny i profesjonalny.

Autor: Bartosz Wiśniewski, instruktor w Akademii Profesjonalnego Sprzątania, właściciel firmy Haerson Urządzenia Czyszczące

Nowości

Masz pytania?
Nie znalazłeś tego czego szukasz?
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Jak finansować zakup urządzeń czyszczących?
Skąd pozyskać środki?

+48 583 520 973
 • Producenci

  numatic maszyny czyszczące,urządzenia czyszczące
 • Działamy w całej Polsce

  Działamy na terenie całego kraju

  Organizujemy pokazy na terenie całego kraju, skontaktuj się z nami

 • Nasi klienci

 • Certyfikat rzetelności

 • Działamy w na terenie całej Polski: Obsługujemy klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami, a zapewnimy Tobie profesjonalną opiekę i doradztwo w zakresie urządzeń i maszyn czyszczących Numatic.
 • Obsługujemy klientów: Dostarczamy urządzenia i maszyny do sprzątania angielskiej firmy Numatic dla firm sprzątających, szkół, przedszkoli, sklepów i marketów, magazynów, hal produkcyjnych, hoteli, pensjonatów, restauracji,  ośrodków sportowych, budownictwa.
 • Serwis i naprawa urządzeń czyszczących: Nasi klienci korzystają z wykwalifikowanego serwisu maszyn czyszczących Numatic. Dysponujemy mobilnymi technikami wyposażonymi w części zamienne i akcesoria. Realizujemy również serwis Numatic Door-To-Door.
 • Sprzedajemy markowe produkty: W naszej ofercie znajdziesz uznane na świecie urządzenia i maszyny czyszczące angielskiego producenta Numatic. Możesz być pewien wysokiej jakości sprzętu do sprzątania ich bezawaryjnej pracy przez długie lata.
 • W naszej ofercie znajdziesz: urządzenia i maszyny czyszczące, mopy profesjonalne i wózki do sprzątania, szorowarki i polerki do czyszczenia podłóg, odkurzacze biurowe i hotelowe, odkurzacze piorące i przemysłowe.
 • Zapewniamy profesjonalne szkolenia i doradztwo: Jesteśmy od ponad 10 lat w branży profesjonalnego sprzątania. Prowadzimy szkolenia i zapewniamy doradztwo dla tych klientów, którzy chcą obniżyć koszty sprzątania i zwiększyć wydajność pracy.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Zrozumiałem